Mουσικοθεραπεία – Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες

Η χρήση της μουσικής για θεραπευτικούς σκοπούς λάμβανε χώρα ήδη από την αρχαιότητα και δεν αποτελεί καινούρια ιδέα. Παρ’ όλα αυτά, λόγω κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών παραμελήθηκε για ένα διάστημα άνω των δεκαπέντε αιώνων. Η θεραπευτική χρήση της μουσικής επανήλθε στο προσκήνιο κατά τον 20ό αιώνα μ.Χ. όπου πλέον συστηματοποιήθηκε και συστάθηκε μία νέα επιστήμη αυτή της μουσικοθεραπείας. Σύμφωνα με έρευνες, έχει βρεθεί ότι η μουσική επιδρά στην ψυχή (προκαλεί συναισθήματα), στο σώμα (προκαλεί κίνηση αλλά και αλλαγή των σωματικών λειτουργιών όπως πίεση, αναπνοή, καρδιακοί παλμοί) και ερεθίζει την εγκεφαλική λειτουργία.

 

Κατά την Αμερικάνικη Εταιρεία Μουσικοθεραπείας (Α.Μ.Τ.Α., 2004), η μουσικοθεραπεία είναι “η τεκμηριωμένη χρήση της μουσικής ως παρέμβαση σε κλινικό χώρο με σκοπό να επιτευχθούν συγκεκριμένοι και ατομικοί στόχοι μέσω της θεραπευτικής σχέσης”. Συνεχίζοντας η Α.Μ.Τ.Α. παραθέτει: “Η μουσικοθεραπεία γίνεται από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Κάποιοι από τους θεραπευτικούς στόχους οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν σχεδιάζοντας ένα κύκλο συνεδριών είναι οι εξής:

◦    βελτίωση ποιότητας ζωής

        έλεγχος άγχους

        ανακούφιση πόνου

        έκφραση συναισθημάτων

        ενίσχυση της μνήμης

        βελτίωση της επικοινωνίας

        προώθηση της φυσικής αποκατάστασης”

 

Εξ’ ορισμού η μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κοινωνικού, πολιτιστικού ή οικογενειακού υπόβαθρου. Η μουσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση ποιότητας ζωής, στην ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, στη συνειδητοποίηση του εαυτού και των επιλογών, στην καταπολέμηση του άγχους καθώς και στην καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων και των σωματικών κινήσεων που μπορεί να προκύψουν. Στόχος είναι ο θεραπευόμενος να μπορεί να ανταπεξέλθει με περισσότερη αυτογνωσία στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του και να ζήσει ένα πιο ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο “σήμερα”.

Η επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιείται μέσω της θεραπευτικής σχέσης η οποία κτίζεται μέσω της μουσικής ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο. Επιχειρώντας μία αναλογία με την ψυχοθεραπεία όπου η θεραπευτική αλλαγή έρχεται μέσω της χρήσης του λόγου, στη μουσικοθεραπεία η θεραπευτική αλλαγή έρχεται μέσω της χρήσης της μουσικής. Οι μη συνειδητές επιλογές που κάποιο άτομο κάνει (για τις οποίες “ευθύνεται” το ασυνείδητο) με αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο άμεσα προσβάσιμες. Αυτό κάνει τη μουσικοθεραπεία πιο εύχρηστη για κάθε άνθρωπο.

Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Μία ατομική συνεδρία βέβαια θεωρείται πιο εντατική από ότι μια ομαδική καθώς όλο το ενδιαφέρον μονοπωλεί ένας θεραπευόμενος.

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει όλο το φάσμα της μουσικής πράξης (π.χ. μουσικός αυτοσχεδιασμός, ακρόαση μουσικής). Κύριο χαρακτηριστικό σε μία συνεδρία είναι ότι ο δεν απαιτείται καμία μουσική γνώση από τη μεριά του θεραπευόμενου. Σε κάθε περίπτωση, το κύριο και πρωταρχικό μέλημα είναι η προώθηση της υγείας του. Κλείνοντας, η χρήση της μουσικής ως θεραπεία αποτελεί έναν πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο για να μας φέρε πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε “αυθόρμητο”.

 American Music Therapy Association (A.M.T.A.) Αμερικάνικη Εταιρεία Μουσικοθεραπείας, (2004), Ανακτήθηκε 20 Δεκεμβρίου 2016 από http://www.musictherapy.org

H Μαριλένα Σάλτα είναι απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά από ενασχόλησή της με διάφορες πληθυσμιακές και ηλικιακές ομάδες ως μουσικοπαιδαγωγός, εγκαταστάθηκε στη Φινλανδία όπου και παρακολούθησε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου της Jyväskylä. Από τον Οκτώβριο του 2016 ζει και εργάζεται στην πόλη της Λαμίας ως καθηγήτρια μουσικής στο μουσικό γυμνάσιο/λύκειο καθώς και ως μουσικοθεραπεύτρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *