Λεμονιά Κελεπούρη

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1986. Είναι Διπλωματούχος Πιάνου με βαθμό Άριστα Παμψηφεί και Ά Βραβείο στην τάξη του Δημήτρη Τουφεξή.

Έχει τελειώσει τα Ανώτερα Θεωρητικά (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) και έχει λάβει Δίπλωμα Σύνθεσης με βαθμό Άριστα στην τάξη του Δημήτρη Κοντογιάννη. Είναι πτυχιούχος “ Ενοργάνωσης Πνευστών Μπάντας” με βαθμό Άριστα στην τάξη του Αντώνη Νταρακλίτσα. Επίσης, είναι Πτυχιούχος του « Τμήματος Μουσικής Τέχνης & Επιστήμης » του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το 2010 παρακολούθησε μαθήματα πιάνου στη θερινή Ακαδημία Mozarteum στο Salzburg της Αυστρίας με καθηγητή τον F. Wibaut. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά σεμινάρια του Δ. Tουφεξή σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Τον Iούνιο του 2016 το έργο της «Άβυσσος» για κουιντέντο οργάνων παίχτηκε από το σύνολο Modern Ensemble στην Iόνιο Ακαδημία (Κέρκυρα). Έχει πάνω από 10ετή προϋπηρεσία στη διδασκαλία και μαθητές της έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και έχουν επιτύχει σε μουσικά πανεπιστήμια.

Σήμερα, συνεχίζει μαθήματα ερμηνείας και εκτέλεσης στο πιάνο με τον Δ. Τουφεξή, παρακολουθεί μαθήματα Διεύθυνσης Ορχήστρας στην τάξη του Χρήστου Κτιστάκη και βρίσκεται στο πρώτο έτος Μεταπτυχιακού στη «Σύνθεση Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με καθηγητή τον Ιωσήφ Παπαδάτο.