Καθηγητές Σύγχρονου Ωδείου Λαμίας

Παναγιώτης Κέφος

Διευθυντής Σχολών Κέφος

Κλασική Κιθάρα

Μάθετε περισσότερα...

Σχολή Κιθάρας

Σχολή Πιάνου

Σχολή Πνευστών

Σχολή Βιολιού

Σχολή Ντραμς

Σχολή Φωνητικής

Σχολή Ηλεκτρικού Μπάσου

Σχολή Λαϊκών - Παραδοσιακών Οργάνων