Μαθήματα υποκριτικής ατομικά και ομαδικά

Μέχρι 17 ετών

  Στο θεατρικό εργαστήρι για εφήβους ηλικίας από 13-17 ετών οι σπουδαστές που συμμετέχουν γνωρίζονται με την τέχνη του θεάτρου εκφράζοντας τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους μέσα από τα συναισθήματά τους. 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μελέτη μεγάλων κλασσικών και σύγχρονων συγγραφέων και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση θεατρικών έργων ενώπιον κοινού στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. 

Άνω των 18

   Στο θεατρικό εργαστήρι για ενήλικες ηλικίας από 18 ετών και άνω οι σπουδαστές ασχολούνται:

  • Με την ιστορία του θεάτρου ως τέχνη
  • Με την ανάλυση των πιο σπουδαίων έργων της παγκόσμιας θεατρικής λογοτεχνίας
  • Με θεατρικές ασκήσεις που χαλαρώνουν, δουλεύουν το σώμα, χρωματίζουν τη φωνή, βοηθούν την εκφραστικότητα της κίνησης, ενισχύουν την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη  μέσα στη θεατρική ομάδα
  • Με βασικές αρχές ορθοφωνίας και άρθρωσης της γλώσσας μας
  • Με ανάγνωση κειμένων, θεατρικών και μη
  • Με τη διαδικασία διανομής ρόλων
  • Με μικρές σκηνές από γνωστά θεατρικά έργα
  • Με προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου θεατρικού έργου

        Στο θεατρικό εργαστήρι για ενήλικες οι σπουδαστές αναπτύσσουν την ψυχοκινητική τους έκφραση, οξύνουν την κρίση τους και έχουν την  δυνατότητα να δημιουργήσουν συλλογικά, αφού το θέατρο είναι σύνθετη και κοινωνική τέχνη.

Οι σπουδαστές, μέσα από ειδικές ασκήσεις βελτιώνουν την φυσική τους κατάσταση, την άρθρωσή τους και την αναπνοή τους, αφού τα απαραίτητα εργαλεία του ηθοποιού είναι το σώμα και ο λόγος. 

Στο τέλος της χρονιάς, διοργανώνεται θεατρική παράσταση με συμμετοχή των σπουδαστών της ομάδας.

Καθηγητές Τμήματος