Ζήσε τη μαγείου του Θεάτρου

Θεατρικό Εργαστήρι

Γνώρισε τον μαγικό κόσμο του θεάτρου και απόκτησε εμπειρίες ζωής!

Γνωρίστε την κορυφαία ομάδα καθηγητών του Θεατρικού Εργαστηρίου
Αγαπάμε πραγματικά ττο θέατρο