Αντίστιξη

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται να δημιουργεί αντιστικτική γραφή δηλαδή την ταυτόχρονη συνήχηση ανεξάρτητων μελωδικών γραμμών.

Η διάρκεια σπουδών είναι από 2 ως 3 έτη

Καθηγητές Τμήματος