[…]"/> Σύνθεση – Kefos Arts

Σύνθεση

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστή διδάσκεται να αναγνωρίζει και να γράφει σε διάφορες μουσικές φόρμες και στυλ από διάφορες εποχές.

Η διάρκεια σπουδών είναι από 4 ως 6 έτη