Φυγή

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται τη φούγκα δηλαδή το υψηλότερο είδος αντιστικτικής γραφής η οποία βασίζεται κυρίως στη μίμηση καθώς και τη κλασική ενορχήστρωση σε πλήρη μορφή ορχήστρας.

Η διάρκεια σπουδών είναι από 2 ως 3 έτη