Αρμονία

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται αναλυτικά την αρμονία, αναπτύσσοντας την ικανότητα να δημιουργεί τετράφωνη εναρμόνιση μελωδιών και εναρμόνιση εκ πρώτης όψεως στο πιάνο. Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Α΄ Ειδικό της Αρμονίας ή κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων στο Β΄ Ειδικό της Αρμονίας. Η διάρκεια σπουδών είναι από 3 ως 5 έτη.

Υποχρεωτικά μαθήματα :

Πιάνο (επίπεδο Α Μέσης σχολής),

Ιστορία (2 έτη),

Μορφολογία (1 έτος), 

Σολφέζ  (6 τάξεις), 

Γνώσεις απλής αντίστιξης (1 έτος), 

Ενάρυθμο- Ανάρυθμο Μπάσο,

Prima Vista,

χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο

Καθηγητές Τμήματος