Μελοδραματική

Oι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή είναι προχωρημένοι στη Μονωδία και επιθυμούν να ασχοληθούν με τη λυρική και σκηνική ερμηνεία, μπορούν να συμμετέχουν στη σπουδή της Μελοδραματικής του ωδείου.

Η Μελοδραματική δίνει την ευκαιρία στο σπουδαστή να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί τόσο ως καλλιτέχνης αλλά και ως προσωπικότητα, καλλιεργώντας τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα. Η  διδασκαλία της σκηνικής αγωγής  παράγεται με την ερμηνεία λυρικών μονολόγων, διαλόγων και την εκτέλεση ολόκληρων σκηνών ή πράξεων ανάλογα με την ικανότητα του σπουδαστή αλλά και ολόκληρων μελοδραματικών έργων.

Το μάθημα γίνεται ατομικό ή ομαδικό

Το μελόδραμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

       Επίπεδα σπουδών:

  • Προκαταρτική Σχολή: 2-4 έτη
  • Κατωτέρα Σχολή: 3-5 έτη
  • Μέση Σχολή: 3-5 έτη
  • Ανωτέρα Σχολή: 3-5 έτη

  

        Υποχρεωτικά Μαθήματα:

        Θεωρία της Μουσικής 3 τάξεις

Σολφέζ                     6 τάξεις

Αρμονία                    3 τάξεις

Υποχρεωτικό πιάνο ως επίπεδο Α Μέσης

Ιστορία μουσικής:  2 έτη

Μορφολογία:        1 έτος

Prima Vista:           2 έτη

Χορωδία:                3 έτη

Προφορά Ξένων Κειμένων
Μελοδραματική (από Ανωτέρα)
Πρακτική Διδασκαλία 2 έτη
Έτη Σπουδών, πτυχίου και διπλώματος: 8 έτη

Καθηγητές Τμήματος