Σύγχρονη Jazz – Αρμονία

Οι σπουδαστές  των σύγχρονων οργάνων έρχονται σε επαφή με τα MODES της blues-jazz μουσικής και μαθαίνουν τους κανόνες του reharmonization   και του αυτοσχεδιασμού.

Στο τμήμα αυτό μπορεί να εισαχθεί όποιος μαθητής έχει τελειώσει τις σπουδές του στην αρμονία ή όσοι μαθητές του ειδικού αρμονίας το επιθυμούν, ως υποχρεωτικό.

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Iστορία σύγχρονης μουσικής  2 έτη

Εar Τraining (Melodic and rhythm)

Μουσικά εργαστήρια-σχήματα

Η διάρκεια σπουδών είναι από 2 ως 4 έτη