Μοντέρνο Τραγούδι

Το μοντέρνο τραγούδι ανήκει και αυτό στα σύγχρονα όργανα. Τα σύγχρονα όργανα δεν είναι αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος. Το ωδείο μας, στην ανάγκη των μαθητών για πιστοποίηση των σπουδών τους, έχει ξεκινήσει συνεργασία με το  ROCKSCHOOL COLLEGE OF LONDON, ώστε να παρέχουμε σε αυτούς διεθνώς αναγνωρισμένους και διαβαθμισμένους τίτλους σπουδών.

Η σύγχρονη αντίληψη που διέπει το πρόγραμμα σπουδών έχει ως στόχο να φέρει το μαθητή σε επαφή με όλα τα είδη της σύγχρονης μουσικής  όπως pop, rock,  hip hop,blues, latin , και φυσικά jazz.

Η μέθοδος είναι βασισμένη στα backing tracks. Τι είναι τα backing tracks;

Κάθε μαθητής παραλαμβάνει ένα βιβλίο το οποίο περιέχει ένα cd με τα κομμάτια, τις τεχνικές ασκήσεις και τα ear tests. Το κάθε κομμάτι υπάρχει μέσα στο cd 2 φορές. Στο πρώτο track ακούγεται το κομμάτι με όλα τα όργανα και τη φωνή ενώ στο αμέσως επόμενο track ακούγονται μόνο τα όργανα συνοδείας δίχως τη φωνή το μέρος του οποίου καλύπτει από πάνω ο μαθητής διαβάζοντας τη παρτιτούρα που του έχει δοθεί. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής έχει μια πρώτη αίσθηση σχετικά με το πώς είναι να τραγουδάει με ορχήστρα ενώ ταυτόχρονα αποκτάει  γρήγορα την αίσθηση του ρυθμού και της έκφρασης.

Στη φωνητική υπάρχουν 8 επίπεδα σπουδών: Grade 1 – Grade 8

Με το  πέρας των παραπάνω επιπέδων (grades) ακολουθούν τα διπλώματα.

Υπάρχουν δύο είδη διπλωμάτων στη ROCKSCHOOL

To Performance Diploma (Δίπλωμα Ερμηνείας) και το Teaching Diploma(Δίπλωμα Διδασκαλίας).

Κάθε ένα από αυτά τα διπλώματα έχει δύο τύπους σύμφωνα με το NQF( National Qualification Framework).

 To επίπεδο 4 που είναι ισότιμο με ένα πρωτοετές bachelor και το επίπεδο 6 που είναι ισότιμο με bachelor.

Οι ονομασίες των διπλωμάτων είναι:

Diploma in Music Performance:DipRSL(Perf) at level 4 αντίστοιχο με το1ο έτος Bachelor

Diploma in Music Performance:LRSL(Perf) at level 6 αντίστοιχο μεBachelor

Diploma in Music Teaching:DipRSL(Perf) at level 4 αντίστοιχο με το 1οέτος Bachelor

Diploma in Music Teaching:LRSL(Perf) at level 6 αντίστοιχο με Bachelor

Καθηγητές Τμήματος