Μουσικοκινητική Αγωγή

Πρόκειται για το συνδυασμό Μουσικής και Κίνησης, που μέσα από μια ολοκληρωμένη αγωγή, απευθύνεται στο παιδί θεωρώντας αυτό ως ένα σύνολο σωµατικό,  πνε υµατικό και ψυχικό

Με την µουσικοκινητική  αγωγή τα παιδιά βιώνουν,  µέσα από το σώµα και την κίνησή τους, τους νόµους της µουσικής , της µετρικής , του λόγου και του χώρου. Κάθε παιδί έχει το δικό του ατοµικό ρυθμό  και µε το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαµβάνει έννοιες . Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές (ρυθµός, µελωδία, κίνηση, χορός, ), µε πολύ ευχάριστο  και παιδαγωγικό  τρόπο.

Τα µαθήµατα της µουσικοκινητικής  αγωγής στοχεύουν  στην αίσθηση  του χώρου και του χρόνου , στη  γνώση του  σώµατος , στη δηµιουργικότητα  και φαντασία και στη  ρυθµική αντίληψη.

Καθηγητές Τμήματος