Προετοιμασία για εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία

Στα τμήματα αυτά γίνεται προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Μουσικά Σχολεία