Μουσική προπαιδεία

Το μάθημα που εκπαιδεύει τα παιδιά μέσω της μουσικής.

Η μουσική περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού , των αισθήσεων ( ακοή , όρασης , αφής ), της άρθρωσης , της σωστής αναπνοής , της ομιλίας κι ακόμα της φαντασίας , της δημιουργικότητας και της αυτοπεποίθησης. Ακόμα , βοηθάει το παιδί να αυξήσει την παρατηρητικότητά του , την ικανότητα σύγκρισης και κριτικής.

Τέλος , βοηθάει τα παιδιά να προσαρμοστούν σε μια ομάδα και να αναπτύξουν αυτοπειθαρχία , δυνατότητα συγκέντρωσης , κοινωνικότητα.
Ο κύκλος Μουσική Προπαιδεία απευθύνεται σε παιδιά 4 – 6 χρονών , που δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν κι έτσι χρησιμοποιούν τη μουσική ως μέσο επικοινωνίας.

Καθηγητές Τμήματος