Προετοιμασία για Μουσικολογία

Στη σχολή διδάσκεται η ύλη της αρμονίας και του Dictee όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας. 

Τα μαθήματα γίνονται ατομικά και ομαδικά