Προθεωρία

Η προθεωρία είναι βασικό ομαδικό τμήμα που εισάγει τους μικρούς αρχάριους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της μουσικής σημειογραφίας και μουσικής εκτέλεσης. Κατά κύριο λόγο αποτελείται από παιδιά ηλικίας 6-9 ετών.

Το μάθημα αυτό εστιάζει στην πρώτη επαφή με την παρτιτούρα δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της μουσικής φαντασίας. Οι έμπειροι διδάσκοντες συμπληρώνουν τις γνώσεις του παιδιού στο όργανο με δημιουργικό τρόπο.