[…]"/> Παραδοσιακά κρουστά – Kefos Arts

Παραδοσιακά κρουστά

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική διαθέτει πλήθος κρουστών μουσικών οργάνων με μακραίωνη ιστορία. Το νταούλι, το ντέφι και το τουμπελέκι, μεταξύ άλλων, εντοπίζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, έχουν ποικίλες διαστάσεις και παραλλαγές, κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και ονομασίες. Μέχρι πρόσφατα στην παραδοσιακή ορχήστρα τα κρουστά αντιμετωπίζονταν ως όργανα «συνοδείας» του κλαρίνου, του βιολιού, του ζουρνά ή της γκάιντας. Παραδόξως, αυτή η ισορροπία τα τελευταία χρόνια έχει σε μεγάλο βαθμό διαταραχθεί. Τα κρουστά όργανα αποκτούν ολοένα και περισσότερο σολιστικό και πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, γεγονός στο οποίο έχουν συμβάλει αρκετοί παράγοντες: μεταξύ άλλων, το ευρύτερα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ρυθμικά όργανα παγκοσμίως, αλλά και οι νέες δυνατότητες των οργάνων τις οποίες έχουν αναδείξει οι Έλληνες μουσικοί. 

Τα παραδοσιακά κρουστά δεν είναι αναγνωρισμένα από το κράτος.

Το ωδείο μας, στην  προσπάθειά του να συνεχίσει την ελληνική παραδοσιακή μουσική για τους μαθητές που επιθυμούν, έχει εντάξει σχετικό κύκλο σπουδών, όπου περιλαμβάνει τεχνικές, κλίμακες και είδη και που τελειώνει με τη Βεβαίωση Σπουδών (αποφοιτήριο) από το ωδείο.