Σύγχρονο Ελληνικό Τραγούδι

Τα μαθήματα σύγχρονου τραγουδιού έχουν ως βασικό στόχο τη γνωριμία και περαιτέρω εξοικείωση με τη φωνή ως μουσικό όργανο και ως ερμηνευτικό μέσο.

Έτσι  οι σπουδαστές αποκτούν σωστή τοποθέτηση φωνής, αρκετά  ικανοποιητικό ρεπερτόριο τραγουδιών και εντρυφούν στις λεπτομέρειες του σύγχρονου τραγουδιού.

Για την παρακολούθηση μαθημάτων δεν προαπαιτείται άλλη μουσική γνώση ή εμπειρία.

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την τεχνική του μέσα από ασκήσεις τοποθέτησης της φωνής, αλλά και να έρθει σε επαφή με διάφορα είδη ρεπερτορίου, δίνοντας έμφαση στο είδος που εκείνος επιθυμεί.

Διδάσκονται επίσης τρόποι μελέτης των τραγουδιών με έμφαση στην αρμονική αλλά και τη μελωδική και ρυθμική αγωγή. Ο κύκλος σπουδών χωρίζεται σε 8 επίπεδα (τάξεις).

To Σύγχρονο Ελληνικό τραγούδι ανήκει στα σύγχρονα όργανα και κατ’ επέκταση δεν είναι αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.

Με το πέρας των επιπέδων και κατόπιν εξετάσεων στο μαθητή απονέμεται  Βεβαίωσης Σπουδών από το ωδείο.

Καθηγητές Τμήματος