Ανοιχτά μαθήματα

Η Σχολή Janet προσκαλεί τους γονείς, τους φίλους και όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα ανοιχτά μαθήματα των επιπέδων κλασσικού και μοντέρνου χορού,

την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου:

Ώρες των μαθημάτων :

BALLET BABY : 17:00 – 17:30

BALLET 2 : 18:30 – 19:00

BALLET 3 : 17:45 – 18:15

BALLET 4 & JAZZ : 19:15 – 20:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *