[…]"/> Χορωδία – Kefos Arts

Χορωδία

Το μουσικό φωνητικό σύνολο το ονομάζουμε χορωδία. Στο  ωδείο μας υπάρχουν τμήματα παιδικής χορωδίας και ενηλίκων.

Η συμμετοχή σε μια χορωδία ωφελεί πολλαπλά: Εκπαιδεύει τη φωνή με τη μουσική, την ακοή, καλλιεργεί το ταλέντο και την αισθητική, διδάσκει το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία, το δημιουργικό “ανήκειν”, δίνει την ευκαιρία γνωριμίας διαφορετικών πολιτισμών μέσα από τη μουσική και τη γλώσσα τους.

Καθηγητές Τμήματος